کارهای من

A sample page description

heading سفارشیسرعت بالایِ اتفاقات در کشورِ من ، مفهومِ به روز بودن را دست‌خوشِ تغییرات کرده است، آن‌چنان که جا ماندن از این تکاپو، کاملا طبیعی است. حتی برایِ من که داعیه‌ی روزانه‌نگاری دارم.
سه سال دوری‌ام از میهن را با دستانِ کوتاهم به پر کردنِ این فاصله‌ی طولانی گذاشته‌ام و با این بضاعتِ کم در اثرگذاری، فاصله‌ام روزبه‌روز با داشته‌هایم در ایران بیشتر شده است و هنر که تنها زبانِ مشترک با ریشه‌هایم بوده است، راویِ این روزهاست
اثرِ حاضر ، بخشی از روندِ گذشتِ این چند سال است که با عنوانِ خودمانیِ:
«دفترِ خاطراتِ عزیزم»
عرضه می‌شود
این مجموعه به تابستانِ ۱۴۰۱ بازمی‌گردد( پیش از انقلابِ # زن_زندگی_آزادی)
و ما کماکان در هزارتویِ حوادث گم شده‌ایم.

سوزانه (آلمان)

statue painting

نالا (آفریقا)

statue

Simple and minimal

%da%a9%d9%84%d8%a7%da%98

Modern Duplex

All white minimal

Bright colors

Nordic Bedroom Style

Lighting is very important

Sea View Room

Modern architecture

Cosy relax corners

Just pink

کارهای من